glowne
glowne
Biuro rachunkowe Aperta 1 Sp. z o.o. powstało w celu świadczenia kompleksowej obsługi małych i średnich firm z zakresu outsourcingu rachunkowo-księgowego. Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji wymaganych przepisami prawa, zarówno na rzecz spółek prawa handlowego, cywilnego, jak i osób fizycznych. Naszym celem jest długofalowa współpraca, oparta na wzajemnym zaufaniu. Zapewniamy kompleksową i rzetelną obsługę firm o różnych profilach działalności: produkcyjnym, handlowym i usługowym. Specjalizujemy się w usługach księgowych dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, grup producentów rolnych, jednoosobowych działalności gospodarczych oraz rolników. Pracujemy na sprawdzonym oprogramowaniu firmy InsERT, gwarantującym poprawność i rzetelność dokonywanych rozliczeń oraz bezpieczeństwo danych. Posiadamy certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – nr 7042/2004, wydany przez Ministra Finansów RP dnia 30 sierpnia 2004 r. na podst. art. 76a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 351). Corocznie odnawiamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 76h ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 351).