Dla jednoosobowych działalności gospodarczych

Prowadzenie ksiąg podatkowych (od 200,00 zł netto)

 • Weryfikacja, pod względem księgowym i podatkowym, dokumentów podlegających ujęciu w KPiR,
 • ewidencja dowodów w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów,
 • wyliczanie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy,
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży,
 • wysyłanie rejestrów VAT oraz deklaracji VAT w formacie JPK do Organów Podatkowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • podatkowe zeznanie roczne PIT
 • rozliczenie ZUS właściciela,
 • sprawozdania statystyczne GUS
 • rozliczanie delegacji służbowych
 • wsparcie telefoniczne, mailowe oraz osobiste w zakresie bieżącej księgowości i działalności Klienta
 • aktualizowanie i rejestracja danych firmowych w Urzędzie Skarbowym oraz ZUS

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych (od 100,00 zł netto)

 • Weryfikacja, pod względem księgowym i podatkowym, dokumentów
 • ewidencja dowodów księgowych w Ewidencji Przychodów,
 • wyliczanie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy,
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży,
 • wysyłanie rejestrów VAT oraz deklaracji VAT w formacie JPK do Organów Podatkowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • podatkowe zeznanie roczne PIT
 • rozliczenie ZUS właściciela,
 • sprawozdania statystyczne GUS
 • rozliczanie delegacji służbowych
 • wsparcie telefoniczne, mailowe oraz osobiste w zakresie bieżącej księgowości i działalności Klienta
 • aktualizowanie i rejestracja danych firmowych w Urzędzie Skarbowym oraz ZUS

Skontaktuj się z nami