Usługi kadrowo-płacowe

Od 50,00 zł netto za pracownika i 30,00 zł netto za osobę zatrudnioną na podstawie umowy cywilno-prawnej
 • prowadzenie akt osobowych
 • sporządzenie umów o pracę, w tym umów o pracę obcokrajowców,
 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja,
 • comiesięczne rozliczenia z ZUS, US, PFRON
 • sporządzenie umów zlecenie i umów o dzieło,
 • zeznania i informacje roczne PIT-4R, PIT-11, PIT-8AR, IFT
 • bieżące informacje w oparciu o dostęp do ePUE na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 • naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności do pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz  prowadzenie kart zasiłkowych,
 • reprezentacja klienta podczas kontroli Urzędu Skarbowego, Inspekcji Pracy oraz ZUS
 • wsparcie telefoniczne, mailowe oraz osobiste w zakresie bieżącej księgowości i działalności Klienta
 • aktualizowanie i rejestracja danych firmowych w Urzędzie Skarbowym oraz ZUS
 • sporządzanie sprawozdań Z0-3 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane),
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach

Skontaktuj się z nami