Dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (od 600,00 zł netto)
 • opracowanie polityki rachunkowości wraz z planem kont
 • opracowanie typowych wzorów dokumentów księgowych ( w tym sprawozdań finansowych)
 • weryfikacja dowodów podlegających ujęciu w KH pod względem księgowym i podatkowym,
 • bieżąca dekretacja i ewidencja dowodów księgowych według zasad określonych w Ustawie o Rachunkowości oraz przepisach prawa podatkowego
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, ustalanie corocznie planów amortyzacji,
 • określenie wyniku i zaliczki na podatek dochodowy,
 • zamknięcie ksiąg handlowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy w obowiązującym formacie xml(rachunek zysków i strat, bilans, informacja dodatkowa)
 • złożenie Zeznania rocznego CIT/PIT
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży,
 • wysyłanie rejestrów VAT oraz deklaracji VAT w formacie JPK do Organów Podatkowych
 • sprawozdania statystyczne GUS
 • rozliczanie delegacji służbowych
 • kontakt z urzędami skarbowymi, wyjaśnienia sald kont podatkowych
 • reprezentacja klienta podczas kontroli Urzędu Skarbowego
 • wsparcie telefoniczne, mailowe oraz osobiste w zakresie bieżącej księgowości i działalności Klienta
 • aktualizowanie i rejestracja danych firmowych w Urzędzie Skarbowym oraz ZUS

Skontaktuj się z nami