Usługi

Prowadzenie ksiąg podatkowych

 • weryfikacja dowodów podlegających ujęciu w księdze przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • wyliczanie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy,
 • sporządzanie rejestrów i deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • przygotowywanie podatkowych zeznań rocznych PIT,
 • rozliczanie ZUS właściciela,
 • sporządzanie formularzy zgłoszeniowych i aktualizujących o podmiocie,
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych do GUS.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • opracowywanie polityki rachunkowości wraz z planem kont,
 • weryfikacja dowodów podlegających ujęciu w księdze przychodów i rozchodów,
 • bieżąca dekretacja i ewidencja dowodów księgowych według zasad określonych w ustawie o rachunkowości;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, coroczne ustalanie planów amortyzacji,
 • określanie wyniku i zaliczki na podatek dochodowy,
 • zamknięcie ksiąg handlowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy w obowiązującym formacie .xml (rachunek zysków i strat, bilans, informacja dodatkowa),
 • złożenie zeznania rocznego CIT/PIT,
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży,
 • wysyłanie rejestrów VAT oraz deklaracji VAT w formacie JPK do organów podatkowych,
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych do GUS.

Usługi kadrowo-płacowe

 • prowadzenie akt osobowych,
 • sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie list płac,
 • przygotowywanie comiesięcznych rozliczeń z ZUS, US, PFRON,
 • przygotowywanie zeznań i informacji rocznych PIT-4R, PIT-11, PIT-8AR, RMUA,
 • pobieranie bieżących informacji dzięki dostępowi do PUE na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Usługi dodatkowe:

 • pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej,
 • reprezentacja podatnika w urzędach na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 • rozliczanie projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
 • na życzenie klienta sporządzanie wszelkiego rodzaju zestawień na potrzeby zarządzania, kredytów lub leasingów itp.

Przejdź do cennika.

Od wielu lat współpracujemy z radcą prawnym Szymonem Krekorą, specjalistą do spraw prawa handlowego.